MICRO/NANO FABRICATION
 
 
 
         
 
 
    2024년 5월 1일(수) 근로자의 날 휴무 공지
    2024-04-30   454
   
 
  2024년 5월 1일(수) 근로자의 날은
휴무일임을 알려드립니다.

따라서 Fab센터 출입을 제한하므로,
방문자분들의 양해 부탁드립니다.

-Micro/Nano Fab 센터 관리자
 
 
  24.5.17 춘계 체육대회 행사 공지
  KIST 개원기념일 휴무 안내