MICRO/NANO FABRICATION
 
 
 
         
 
 
    PECVD 유지보수 후 정상가동 안내
    2023-05-03   1,519
   
 
  PECVD 노후 부품 교체가 완료되어 공정 서비스가 가능합니다.

참고하여 주시기 바랍니다.

-Micro/Nano Fab 센터 관리자
 
 
  KIST 춘계체육대회 행사 안내 (23.5.12)
  5월1일(월) 근로자의날 5월5일(금)어린이날 휴무 안내